O bibliotece

Zarys historyczny Biblioteki w Izbicku

Początki działalności biblioteki sięgają roku 1949, krótko po wyzwoleniu rozpoczęto organizowanie biblioteki. Ostatecznie biblioteka zarejestrowana została 21 lutego 1950 roku.

W dniu rejestracji pełna nazwa biblioteki brzmiała: Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicku. Właścicielem był Zarząd Gminy —jako instytucja utrzymująca bibliotekę. Biblioteka powstała z inicjatywy Kuratorium Szkolnego i wizytatora woj. Katowickiego Jana Skorupy, pierwszego kierownika Biblioteki w Strzelcach Opolskich Bernarda Paprotnego oraz miejscowych władz.

Pierwszym bibliotekarzem został pan Władysław Pawlik, który był nauczycielem i kierownikiem Szkoły Podstawowej w Otmicach. W bibliotece pracował do roku 1970

Biblioteka w dniu rejestracji posiadała księgozbiór o liczbie 1026 woluminów oraz zarejestrowanych 296 czytelników.

Na przestrzeni lat 1950-2013 biblioteka zmieniała swoja siedzibę siedem razy.

Podwaliną księgozbioru GBP w Izbicku stały się książki dostarczone przez Inspektora Oświaty w Strzelcach Opolskich, ludność napływową ze Wschodu oraz Bibliotekę Powiatową W Strzelcach Opolskich.
Kwestia zaopatrzenia bibliotek w książkę polską w okresie organizacji bibliotek wymagała wiele inicjatywy ze strony działaczy społeczno-kulturowych. Wśród różnych form proweniencji księgozbioru do bibliotek dominować zaczął zakup indywidualny, prowadzony w oparciu o fundusze pochodzące z przydziału państwa, a obecnie ze środków samorządowych.
© 2012 Untitled | Design by FCT | Images by Fotogrph