deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Biblioteka Publiczna w Izbicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bp-izbicko.wbp.opole.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

 

Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Skucha, adres e-mail: biblioteka@izbicko.pl telefon: 77 461 72 21 wew. 113

 

Informacja zwrotna

Biblioteka Publiczna w Izbicku nie udostępnia cyfrowej strony internetowej.

 

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Biblioteka Publiczna mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich 16 w Izbicku. Do budynku prowadzi wejście  od strony w/w ulicy. Obiekt biblioteczny mieści się na parterze budynku, który posiada podjazd. W lokalu poruszanie się osób niepełnosprawnych może być utrudnione, gdyż występują niskie progi. Drzwi wejściowe nie są oznaczone kontrastowo. Nie ma możliwości skorzystania w bibliotece z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. Przy wejściu głównym nie jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.

Dostosowanie korytarzy

Wejście do Biblioteki Publicznej w Izbicku jest bezpośrednie.

 

Dostosowanie schodów

 

Schody prowadzące z chodnika nie są strome. Krawędzie stopni schodów nie są oznaczone taśmą kontrastową.

 

Dostosowanie wind

 

W budynku nie są dostępne windy.

 

Dostępność pochylni

 

Podjazd do budynku posiada pochylnię.

 

Dostępność platform

 

W budynku nie są dostępne platformy.

 

Dostępność informacji głosowych

 

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

 

Dostępność pętli indukcyjnych

 

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

 

Dostosowanie parkingów

 

Na parkingu umiejscowionym po lewej stronie biblioteki znajduje się 9 miejsc parkingowych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

 

Obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 

Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

Siedziba Biblioteki Publicznej w Izbicku nie posiada odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Biblioteka nie posiada profesjonalnego sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

 

 

Filie Biblioteki Publicznej w Izbicku

 

Filia w miejscowości Borycz
ul. Wojska Polskiego 14
czynna: poniedziałek-piątek 15.00 – 19.00

 

Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Filia w miejscowości Siedlec
ul. Wiejska 4

 

czynna: poniedziałek 12.00 – 17.00, wtorek 12.00 - 17.00, środa 11.00 - 16.00, czwartek 12.00 - 17.00

 

Tel:77 463 13 16

 

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

 

 

 

W żadnej w bibliotek nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

© 2012 Untitled | Design by FCT | Images by Fotogrph